VB-Groep

Onderhoud wooncentrum Jurriaan Pels Eindhoven

Plaats Eindhoven
Opdrachtgever Woonzorg Nederland
Bekijk alle gegevens

Optimalisering brandveilig gebouw

Voor het wooncentrum Jurriaan Pels te Eindhoven hebben wij werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van optimalisering brandveilig gebouw aan de hand van de inventarisering brandveiligheid WBDBO (weerstand branddoorslag en brandoverslag). Hiervoor zijn de kozijnen met deuren van de appartementen vervangen (185 stuks), de deuren in de centrale gangen werden vervangen en voorzien van deurautomaten of deurdrangers met kleefmagneten en rookmelders. Tevens werd er een horizontale brandscheiding in het gebouw aangebracht. Dat wil zeggen dat alle sparing in de vloeren bij de appartement brandwerend zijn afgedicht. Betrokkenen ketenpartners in dit proces waren o.a. Besam-Kegro deuren en Vis sanering en brandwerende afdichtingen

Specifieke voorzorg maatregelingen: asbest is in containment verwijderd. Hiervoor dienden de bewoners 1 dag hun woning te verlaten. De gehele sanering werd in aansluitende fases uitgevoerd. Het mag duidelijk zijn dat hier een nauwkeurige afstemming en communicatie plaats heeft gevonden, met de bewoners en alle overige betrokken partijen.

Projectdetails

Plaats Eindhoven
Opdrachtgever Woonzorg Nederland
BVO 12.800 m²
Bouwdirectie Woonzorg Nederland