VB-Groep

Lidmaatschappen

Wij vinden het erg belangrijk dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen en dat we de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid waarborgen. Daarom participeren we in diverse brancheverenigingen.

Onze lidmaatschappen

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. SBB voert taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hierin werken leden samen binnen regio's en afdelingen, vakgroepen en contactgroepen.

Cirkelstad Limburg

In Limburg werken we aan een regionale circulaire strategie van opdrachtgeverschap, in samenwerking met de markt en aan de hand van ‘Het Nieuwe Normaal’.