VB-Groep

Driejarig contract ketensamenwerking NPO

1 december 2023

Gisteren tekenden Krijtland Wonen, Wierts BV en Smeets Vastgoedservice de overeenkomst ketensamenwerking NPO. Deze ketensamenwerking betreft het niet planmatig onderhoud (reparatie- en mutatieonderhoud), vraaggestuurd binnenonderhoud (badkamer-, keuken- en toiletrenovaties) en de wachtdienst (werkzaamheden buiten kantoortijden).

De ketensamenwerking in het dagelijks onderhoud is erop gericht de klanttevredenheid en efficiency in administratie en facturatie te verbeteren. In de nieuwe raamovereenkomst voor de ketensamenwerking tussen Krijtland Wonen, Wierts BV en Smeets Vastgoedservice worden hierover duidelijke afspraken en ambities vastgelegd in het nieuwe driejarige contract.

Met het optimaliseren en het meerjarig inrichten van deze samenwerking worden doelstellingen op het gebied van klanttevredenheid, kwalitatief vastgoed en financiƫn nagestreefd.

v.l.n.r. Remco Brave (Algemeen Directeur Smeets Vastgoedservice), Michiel Sluijsmans (Directeur-Bestuurder Krijtland Wonen) en Bart Dassen (Algemeen Directeur Wierts)