VB-Groep

Reparatieonderhoud

De manier waarop wij de reparatieverzoeken van huurders afhandelen, is zeer belangrijk voor de klanttevredenheid van corporaties. Wij doen er dan ook alles aan om reparatieverzoeken zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Ook op de drukke momenten zoals de maandag wanneer veel mensen tegelijk bellen.

Intake

Een goede afhandeling van reparatieverzoeken begint met een goede intake. Hiermee zijn wij in staat om de juiste discipline naar de huurder te sturen en gelijk een afspraak te maken ("one call do it all").

First time fix

Wij hanteren het principe ‘first time fix’, wat inhoudt dat we de klacht met één bezoek proberen af te handelen. Doordat ons klantencontactcentrum nauwkeurig vastlegt wat er moet gebeuren, zorgen wij ervoor dat de juiste vakman naar de huurder wordt gestuurd met de juiste gereedschappen en materialen.

24/7 bereikbaar

Voor woningcorporaties (onze klanten) draaien wij ook calamiteitendienst. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar om spoedeisende problemen op te lossen.

Vochtdeskundigen in dienst

Wij hebben zelf vochtdeskundigen in dienst die verzoeken over vocht in een woning kunnen afhandelen. Vocht is een veel voorkomende klacht die diverse oorzaken kan hebben. Soms is het lastig om de juiste oorzaak te bepalen. Onze vochtdeskundigen zijn in staat te beoordelen of de overlast wordt veroorzaakt door een bouwfysische oorzaak of door bewonersgedrag.

Afkoop

Wij verrichten veel reparaties op basis van afkoop. Daarbij stellen we samen met de corporatie een bedrag per woning vast waarvoor wij binnen afgesproken kaders de reparatieverzoeken afhandelen. Daarmee beperken we samen het aantal uren dat er moet worden gestoken in administratieve afhandeling bij de corporatie en onszelf.

Data-analyse

Door onze geavanceerde geautomatiseerde systemen hebben wij zicht op het aantal en type verzoeken dat bij ons binnen komt. Door deze gegevens te analyseren kunnen we structurele problemen in een wijk of gebouw achterhalen en deze informatie gebruiken voor het plannen van Planmatig Onderhoud.