VB-Groep

Mutatieonderhoud is het onderhoud dat wordt uitgevoerd tussen twee huurperiodes in. Corporaties grijpen het moment van mutaties vaak aan voor onderhoud. Soms is dat heel beperkt, soms is dat een complete renovatie van badkamer, keuken en toilet. Onze Vastgoedservice is ingericht op dit mutatieonderhoud en is op de hoogte van het beleid van de corporaties waarvoor we werken.

Eigen beleid

Bij mutaties verrichten wij de opname van de woning, bij voorkeur samen met de corporatie. De staat van de woning leggen we digitaal vast in een app. Wij hanteren bij de opname de protocollen en het beleid van de individuele corporatie.

Planning

Voor elk mutatieonderhoud maken we een overzichtelijke planning van alle werkzaamheden. We factureren tijdig en digitaal.