Renovatie en onderhoud

Het renovatiewerk van Smeets Vastgoedservice varieert van één woning tot een complete stadswijk. Niet nodeloos vervangen wat nog goed bruikbaar is, maar hergebruik waar mogelijk. Op ieder schaalniveau.
Maatwerk, woning voor woning en waar nodig ruimte voor ruimte.
In teams, met opdrachtgever en toeleveranciers.
Met een heldere terugkoppeling naar de opdrachtgever en binnen de afgesproken kaders van tijd en kwaliteit.
Meedenkend over alternatieven die het proces versnellen of verbeteren.